Kwartiermaker Friese Vlaak verbindt ouderen met de wijk

24 september 2020

Om aan de groeiende behoefte aan geschikte huisvesting voor ouderen in de gemeente Edam-Volendam te voldoen realiseerden De Vooruitgang en Wooncompagnie 102 appartementen in nieuwbouwwijk De Broeckgouw in Volendam. De Zorgcirkel levert straks zorg aan wie dat nodig heeft. Het blijft echter niet alleen bij wonen en zorg. De nieuwe wijkontmoetingsruimte binnen een van panden moet het kloppend hart worden van De Broeckgouw. Dé plek waar jong en oud elkaar ontmoet.

Een sociale cirkel die het leven prettiger maakt
De wijkontmoetingsruimte moet een plek worden waar bewoners elkaar, maar ook anderen uit de wijk kunnen ontmoeten voor koffie, lunch en gezellige activiteiten. Vanuit de behoefte om het wijkontmoetingscentrum het kloppend hart te laten worden van de Friese Vlaak is een kwartiermaker aangesteld. Het stimuleren en faciliteren van de sociale interactie tussen bewoners, buurtbewoners, vrijwilligers, familie en vrienden is de kerntaak van de kwartiermaker. De bewoners het gevoel geven dat zij in een sociale omgeving wonen, met een sociale cirkel waar je bij hoort en die het leven een stuk prettiger maakt.

Van behoefte naar een concreet plan
Hedwig de Groot is de kwartiermaker voor Friese Vlaak. Zij kan niet wachten om van deze wijkontmoetingsruimte een centrale ontmoetingsplek te maken. ‘Mij is er alles aan gelegen dat dit een bruisende plek wordt, waar men elkaar kan ontmoeten en waar plezier gemaakt kan worden. Met elkaar bespreken en uitvinden wat de bewoners en de familie fijn vinden heeft mijn prioriteit. Luisteren naar waar behoefte aan is en dat met elkaar voor  elkaar boksen, daar krijg ik energie van,’ aldus Hedwig de Groot.

De kwartiermaker zal op de locatie Friese Vlaak regelmatig haar spreekuur houden en bezoekt de toekomstige bewoners van de Friese Vlaak ook persoonlijk. Uiteraard zullen de corona richtlijnen strikt worden opgevolgd.

De komende maanden gaat de kwartiermaker al met veel partners in gesprek, waaronder WonenPlus, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, het wijksteunpunt en het Centrum Begeleid Werken. Naast WonenPlus zijn organisaties met vrijwilligers van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij dit initiatief en zich te melden bij info@friesevlaak.nl. In de tussentijd start de kwartiermaker met het verkennen van de sociale kaart en brengt via de juiste routes verbindingen tot stand.

Ontmoeten en horeca
De Gemeente Edam-Volendam voert momenteel afrondende gesprekken met de toekomstige uitbater van de wijkontmoetingsruimte. De kwartiermaker en de uitbater zullen veel samen optrekken om hier samen met de bewoners en omwonenden een fijne ontmoetingsplek, een zogenaamde ‘social firm’ van te maken’.

Het project aan de Friese Vlaak kwam van de grond dankzij een succesvolle samenwerking tussen de gemeente Edam-Volendam, De Zorgcirkel en woningcorporaties De Vooruitgang en Wooncompagnie. Samen onderschrijven zij het belang van een kwartiermaker.